Hans Wittenbergprijs

Bij de viering van het 50-jarige jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL) stelde het bestuur een prijs in voor de beste afstudeerscriptie van studenten aan de TU Delft, faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek,  aan studenten van de Hogeschool InHolland, opleiding Luchtvaarttechnologie en studenten aan de Hogeschool Amsterdam, opleiding Aviation Studies.

Ter gelegenheid van de viering van het 75-jarige jubileum van de NVvL in november 2016 heeft het NVvL bestuur besloten voortaan de naam van

                             Hans Wittenberg

aan de prijs te verbinden.

Prof.ir. Hans Wittenberg was van 1961-1991 hoogleraar aan de TU Delft. Van 1959 tot 1975 was hij bestuurslid van de NVvL, waarvan de laatste 11 jaar als voorzitter. Hij overleed in 2003.

Hij vervulde diverse belangrijke rollen bij het betrekken van de NVvL bij de International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) (1972-1988) en bij het European Rotorcraft Forum (ERF), waarvan hij voorzitter was tijdens drie in Nederland gehouden Forumcongressen.

Zijn brede interesse voor, grote betrokkenheid bij en stimulering van het de luchtvaart onderzoek en onderwijs toonde hij o.a. door het geven van vele zeer uiteenlopende hoogstaande lezingen voor de leden van de NVvL en voor symposiumbezoekers, alsmede door het grote aantal publicaties van zijn hand. Zijn sympathieke manier van werken en grote toegankelijkheid hebben velen die met hem te maken kregen gestimuleerd en gemotiveerd.

Hans Wittenberg wordt met de naamgeving van deze prijs door de NVvL geëerd voor zijn voortdurende inspanning om de luchtvaart te promoten en voor zijn uitnemende verdiensten voor de NVvL.

De NVvL Hans Wittenbergprijs wordt verleend aan het beste luchtvaart afstudeerverslag van de Faculteit der Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, de Hogeschool InHolland, de Hogeschool Amsterdam en de Nederlandse Defensie Academie. De selectie van het beste luchtvaartafstudeerverslag geschiedt per Universiteit/Hogeschool door een jury ingesteld per universiteit/hogeschool.

Jaarlijks vindt de uitreiking van de prijs plaats door de voorzitter van de NVvL tijdens het jaarlijkse Luchtvaart Symposium van de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging VSV Leonardo de Vinci. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 Euro en een Certificaat.

Prof.ir. Hans Wittenberg