Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek

De NVvL is opgericht op 26 april 1941 in Amsterdam, aanvankelijk onder de naam ‘Club voor Wetenschappelijke Luchtvaarttechniek’ en waarna de naam is gewijzigd in ‘Groep voor Luchtvaarttechnische wetenschap’. Deze ‘groep’ viel destijds onder de ‘Vakafdeeling Luchtvaarttechniek’ van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

In 1950 is besloten de naam van de ‘groep’ te wijzigen in Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek. Vanaf 1952 is de NVvL via de Afdeling Luchtvaartwetenschappen aangesloten bij de KNVvL.

De NVvL biedt een platform voor al diegenen die vanuit hun beroep of belangstelling zijn geïnteresseerd in luchtvaarttechnologie. De vereniging houdt zich bezig met alle elementen van onderzoek, wetenschap en technologie en telt onder haar leden specialisten uit alle sectoren van de luchtvaart: overheid, industrie en onderwijs- en researchinstellingen. Zij treedt op als verbinding en communicator tussen de individuele disciplines en promoot de uitwisseling van kennis tussen industrie, kennisinstituten en onderwijsinstellingen op zowel nationaal als internationaal niveau.

Daarnaast draagt de NVvL bij aan het vormen van een netwerk van personen die actief zijn op het gebied van luchtvaarttechnologie in de breedste zin van het woord.

Wat doet de NVvL nog meer?

De NVvL faciliteert kennisnetwerken. In het recente verleden waren dat de volgende netwerken: ‘Cabin Interiors’, ‘Avionica’, ‘Flight testing’, ‘Voortstuwing”, ‘Productie’ en ‘Unmanned Aircraft Systems (UAS)’.

Daarnaast loofde de NVvL jaarlijks studieprijzen uit voor lezingen. Bij de viering van het 75-jarige jubileum van de NVvL in 2016 besloot het bestuur voortaan de naam van  Hans Wittenberg aan de prijs te verbinden.

Internationale contacten

De NVvL is sinds 1957 lid van de wereldwijde organisatie International Council of Aeronautical Sciences (ICAS) en sinds 1994 van de Europese Council of European Aeronautical Societies (CEAS). NVvL-leden kunnen hiermee hun netwerken vergroten en profiteren van kortingen bij de toegangsprijzen van internationale congressen en symposia

Voor meer informatie over de (in 2008 beschreven) 50-jarige historie van ICAS zie: https://www.icas.org/history/history.php

Voor meer informatie over CEAS zie: CEAS in Brief presentation NVvL (2022)

Opname gemaakt van de congresgangers van de 5th CEAS Air & Space Conference in de Aula van de Technische Universiteit te Delft, van 7-11 september 2015

Bijdragen aan overige internationale activiteiten

De NVvL levert medewerking bij de organisatie van internationale symposia van:

  • SFTE – Society of Flight Test Engineers
  • ERF – European Rotorcraft Forum
  • AIAA Aeroacoustics Conference