Ir. Warner Koiter, ‘Founding father’ van de NVvL

Ambitieus van start

Luchtvaarttechniek was in Nederland in 1940 al meer dan 30 jaar een zich uitbreidend en verdiepend vakgebied. Pas bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ontstond bij enkelen het plan om voor ingenieurs werkzaam in de luchtvaart een vereniging op te richten, die uiteindelijk de naam kreeg Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek.

Het is ir. W.T. Koiter die in februari 1940 het initiatief neemt om samen met het Nationaal Luchtvaart Laboratorium een vereniging op te richten. In zijn brief aan dr. ir. E.B. Wolff (NLL) schrijft hij o.a. dat het bevorderen van het ontstaan van een band tusschen de ingenieurs werkzaam in de Nederlandsche Luchtvaart om velerlei redenen nuttig en zeer gewenscht zal zijn. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog duurt het tot 1941 alvorens, na overleg met de KNVvL, wordt besloten tot het bijeenroepen van een oprichtingsvergadering. Tot voorzitter van het eerste bestuur wordt gekozen ir. C. Koning, directeur van het NLL.

Onder de paraplu van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), die de NVvL faciliteerde, organiseren in de daaropvolgende jaren de talloze NVvL-besturen voor hun leden vele honderden lezingen en tientallen excursies en symposia. In veel gevallen samen met de studieverenigingen VSV ‘Leonardo da Vinci’ en ‘Sipke Wynia’, de Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde (NVvLG) en met het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs.

De jubilea van de NVvL werden meestal gevierd met symposia:

  • 10 jaar: voordracht over ‘Moeilijkheden en mogelijkheden van de Nederlandse Vliegtuigindustrie’ (Amsterdam, 25 april 1951)
  • 25 jaar: symposium t.g.v. 25 jaar NVvL, gevolgd door rondleiding, ontvangst en diner (Schiphol, 1 oktober 1966)
  • 40 jaar: excursies naar Fokker en KLM, gevolgd door receptie en diner (8 mei 1981)
  • 50 jaar: symposium De toekomst van Nederland in de luchtvaart (TU Delft, 26 april 1991)
  • 60 jaar: receptie (TU Delft, december 2001)
  • 70 jaar: symposium NH-90: innovatie ter vergroting van de inzetbaarheid en concurrentiekracht (Gilze Rijen, 24 maart 2011)
  • 75 jaar: symposium  t.g.v. 75 jaar NVvL, gevolgd door ontvangst en diner (Soesterberg, 22 november 2016)

Internationale aansluiting

Na het tweede lustrum werkt de NVvL samen met de volgende internationale organisaties:

vanaf 1951: International Committee on Aeronautical Fatigue (ICAF)

vanaf 1953: Congres Aéronautique Européen

vanaf 1957: International Council of the Aeronautical Sciences

vanaf 1968: Society of Flight Test Engineers (SFTE)

vanaf 1974: European Rotorcraft Forum (ERF)

vanaf 1981: International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics

vanaf 1992: Council of European Aerospace Societies (CEAS)

1947-12-11 bezoek RLD bij S11 vleugel

Bron: Collectie Aviodrome

Deze foto is genomen op 11 december 1947, tijdens een bezoek van ambtenaren van de Rijksluchtvaartdienst (RLD) aan Fokker ter bezichtiging van de vleugel van de Fokker S.11.

3e van links is ir. C. Koning, directeur van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium, schuin daarachter ir. H.C. van Meerten, hoofdconstructeur van Fokker, daarnaast dr. ir. W.T. Koiter (RLD) en vervolgens (met bril) ir. C.A.F. Falkenhagen (RLD). Koning, Koiter, Van Meerten en Falkenhagen hebben allen bestuursfuncties vervuld bij de NVvL.

Beschrijving van de NVvL-historie

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de NVvL is in 2016 een jubileumboek uitgebracht over de NVvL:

Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek: 75 jaar platform voor kennisuitwisseling