Brede vertegenwoordiging

Het bestuur van de NVvL bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse organisaties in de luchtvaartindustrie en -technologie.

In 2021/2022 heeft het bestuur de volgende samenstelling:

Mark van Venrooij (NLR) – voorzitter                                        )

DirkJan Rozema (gepensioneerd bij NLR) – secretaris          ) dagelijks bestuur

Joris Melkert (TU-Delft L&R) – penningmeester                     )

Mariëtte de Groot (VSV Leonardo da Vinci)

Rick Bakker (ADSE)

Bernard Buijs (Min. van Defensie)

Dick Dam (GKN Fokker)

Corné van Rooij (KLM)

Arjan Saathoff (Hogeschool InHolland)

Arjan Stander (Hogeschool van Amsterdam)

Jos Wilbrink (Min. van I&W)

vacature (EZ)

V.l.n.r.: Mariëtte de Groot (VSV), Bernard Buijs (min. van Defensie), Jos Wilbrink (min. van Infrastructuur en Waterstaat), Mark van Venrooij (NLR), Joris Melkert (TU-Delft L&R), Arjan Stander (Hogeschool van Amsterdam), Rick Bakker (ADSE), Jaime Aalders (VSV) en DirkJan Rozema (vml. NLR)