Brede vertegenwoordiging

Het bestuur van de NVvL bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse organisaties in de luchtvaartindustrie en -technologie.

In 2021/2022 heeft het bestuur de volgende samenstelling:

Mark van Venrooij (NLR) – voorzitter                                        )

DirkJan Rozema (gepensioneerd bij NLR) – secretaris          ) dagelijks bestuur

Joris Melkert (TU-Delft L&R) – penningmeester                     )

Mariëtte de Groot (VSV Leonardo da Vinci)

Rick Bakker (ADSE)

Bernard Buijs (Min. van Defensie)

Dick Dam (GKN Fokker)

Corné van Rooij (KLM)

Arjan Saathoff (Hogeschool InHolland)

Arjan Stander (Hogeschool van Amsterdam)

Jurgen van Avermaete (LVNL)

Sander Hartjes (Min. van I&W)

vacature (EZ)

Een gedeelte van het NVvL-bestuur bijeen in Delft (2022).

V.l.n.r.: DirkJan Rozema (secretaris, vml. NLR), Jos Wilbrink (min. van Infrastructuur en Waterstaat), Rick Bakker (ADSE), Jurgen van Avermaete (LVNL), Mark van Venrooij (voorzitter, NLR), Joris Melkert (penningmeester, TU-Delft L&R), Mariëtte de Groot (VSV ‘Leonardo da Vinci’) en Bernard Buijs (min. van Defensie)