Het lidmaatschap van de NVvL biedt u de volgende voordelen:

  • tien keer per jaar het ontvangen van de NVvL-nieuwsbrief per email, met o.a. aankondigingen van lezingen en symposia;
  • de gelegenheid deel te nemen aan lezingen/congressen. Lezingen vinden doorgaans maandelijks plaats (meestal op de derde donderdag van de maand) op enkele locaties in Nederland;
  • toegang tot artikelen over luchtvaarttechnische onderwerpen, zoals de voor de NVvL gehouden lezingen vanaf 1941;
  • deelnemen aan door de NVvL georganiseerde bezoeken aan bedrijven, instituten en instanties, waar activiteiten op het gebied van de luchtvaart en/of ruimtevaart, dan wel aanverwante gebieden, plaatsvinden;
  • krijgen van korting bij de inschrijving voor symposia, conferenties en congressen, waaronder die van buitenlandse zusterorganisaties, die ook lid zijn van CEAS, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) en International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS);
  • lidmaatschap van zowel de Aeronautics als Space branches van CEAS;
  • een unieke mogelijkheid om een netwerk op te bouwen op lucht- en ruimtevaartgebied en om daaraan deel te nemen.

De kosten van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kost op jaarbasis € 35,-  Studenten van een lucht- en ruimtevaart geörienteerde beroepsopleiding, die zich aanmelden als lid, betalen geen contributie gedurende de jaren dat zijn student zijn en het eerste jaar na hun afstuderen.

Voor aanmelding zie hieronder.

Afmelden lidmaatschap

Leden die zich willen afmelden kunnen dit doen door die opzegging schriftelijk dan wel per email te richten aan het bestuur van de vereniging. De opzeggingstermijn bedraagt minimaal vier weken voordat het lidmaatschap afloopt, dus doorgaans voor 1 december van het betreffende jaar. Nadere regels hierover zijn vermeld in de statuten Artikel 5, lid 5.1.