Wat is de NVvL?

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL) is een vereniging die een platform biedt voor al diegenen die vanuit hun beroep of interesse zijn geïnteresseerd in luchtvaarttechniek.

De NVvL houdt zich bezig met alle elementen van onderzoek, wetenschap en technologie en telt onder haar leden specialisten uit alle sectoren van de luchtvaart: overheid, industrie en onderwijs- en researchinstellingen.

Zij treedt op als link en communicator tussen de individuele disciplines en promoot de uitwisseling van kennis tussen industrie, kennisinstituten en onderwijsinstellingen op zowel nationaal en internationaal niveau. Daarnaast draagt de NVvL bij aan het vormen van een netwerk van personen die actief zijn op het vlak van luchtvaarttechnologie in de breedste zin van het woord.

Als vereniging ondersteunt de NVvL de luchtvaartsector in Nederland en treedt op als vertegenwoordiger van haar leden. Zij levert informatie over wetenschappelijke, technische, economische en culturele ontwikkelingen van de luchtvaartsector in Nederland.

De vereniging, die is opgericht in 1941 en dus ruim 80 jaar oud is, heeft in die periode voor haar leden honderden lezingen en tientallen symposia georganiseerd. Veel van de gepresenteerde lezingen zijn bewaard gebleven en zijn voor de leden ter inzage.

Het aantal leden heeft, zeker de laatste 50 jaar , geschommeld rond het aantal van 300.

Om de toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaartsector te kunnen blijven volgen en te ondersteunen werkt de NVvL, waar mogelijk, nauw samen met jonge ingenieurs en wetenschappers. Dit wordt o.a. gestalte gegeven via activiteiten die gezamenlijk met studentenverenigingen (zoals VSV Leonardo Da Vinci en VSV Sipke Wynia) worden georganiseerd.

Relatie met de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)

Lidmaatschap van ICAS en CEAS

De NVvL is lid van de  ‘International Council of the Aeronautical Sciences’ (ICAS) en van de ‘Council of European Aerospace Societies’ (CEAS). Daardoor hebben NVvL-leden gemakkelijker toegang tot de internationale symposia van deze organisaties met als voordelen het leggen van contacten met vakgenoten over de gehele wereld.

Privacyverklaring en Privacybeleid

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in het privacybeleid van de NVvL.

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek verwerkt uw algemene persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Zij verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Het Privacybeleid van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek is hier te lezen. [In ontwerp, volgt binnenkort]