Bericht van de voorzitter

Op 15 februari hield ir. Jos Stevens een boeiende lezing voor onze leden over helikopters. Er was veel belangstelling en waardering voor zijn bijdrage.

Het programma voor de eerste helft van dit jaar ligt vast, waarvoor ik u verwijs naar de onderstaande agenda.

De Stichting Behoud Erfgoed NLR organiseert op 13 april een lezing over de ontwikkeling van drones bij het NLR. NVvL-leden zijn welkom om deze lezing bij te wonen, mits tijdig aangemeld via het email adres museum@nlr.nl. Spreker is  Jan Willem van Doorn van het NLR.

Op 30 mei vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats bij de TU-Delft Faculteit L&R. Noteert u dat! Op de agenda van die vergadering, die in de volgende nieuwsbrief verschijnt, staan enkele belangrijke onderwerpen die onze vereniging aangaan. Zoals de toekomst van de NVvL en onze relatie met de KNVvL. De NVvL vormt met de VSV ‘Leonardo da Vinci’ en de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde de KNVvL-afdeling Luchtvaartwetenschappen.

Aansluitend houdt Fred Abbink een lezing over de CO2 reductie in de luchtvaart (zie de agenda hierna).

In het najaar proberen we weer een symposium te organiseren samen met KIVI-Aerospace Engineering.

 

Uitreiking Hans Wittenbergprijs

Tijdens het symposium van de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo Da Vinci’ op 5 maart 2024 is weer de jaarlijkse prof.ir. Hans Wittenbergprijs uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor de beste afstudeerder op het gebied van luchtvaart.

De winnaar van dit jaar is ir. Elise Scheers. Zij is vorig jaar afgestudeerd op een onderzoek met de titel: Coupled Hybrid Electric Aircraft Design and Strategic Airline Planning.

Elise ontving uit handen van onze voorzitter de oorkonde die behoort bij de prijs (zie de foto). Zij is inmiddels werkzaam bij het NLR.

 

Bericht van de penningmeester

Herhaald bericht:
Met de komst van de nieuwe website is het mogelijk geworden de inning van de contributie te automatiseren. Daarbij hebben we uw hulp nodig. U moet zich eenmalig opnieuw aanmelden als lid via website.
Hiervoor gaat u naar onze website: https://nvvl.eu/ en kies rechtsboven de optie “lid worden”. Daarna kiest u de optie “Ik ben nog geen lid”. U registreert zich dan en dan zult u op een gegeven moment gevraagd worden om het lidmaatschapsgeld van 35 euro te betalen.
Diegenen onder u die lid zijn van de NVvL via de KNVvL hoeven niets te doen. Uw contributie wordt via de KNVvL betaald.
Ook als u zelf de jaarlijkse contributie voor 2023 al betaald heeft hoeft u nu even niets te doen. Wij willen u vragen de contributie voor 2024 wel via registratie via de website te gaan betalen.

 

Lezing: De ontwikkeling van het NLR drone centre en de ontwikkeling van de geschaalde vliegtesten

Na een periode van drone-testen in Amsterdam is bijna twaalf jaar geleden het drone-centre in Marknesse opgericht. Deze oprichting viel samen met vernieuwde, nationale regelgeving, waardoor commerciële dronegebruikers hun drone moesten laten keuren en de vliegers een brevet moesten halen. Het NLR is in die periode ingestapt om zo de drone-industrie te faciliteren. Hiermee werd binnen NLR draagvlak gecreëerd om meer technisch inhoudelijke projecten uit te voeren.

De presentatie vormt een tweeluik. De ontwikkeling van het NLR Dronecentre en de ontwikkeling van geschaalde vliegtesten. Scaled flight testing is het valideren van dynamisch vlieggedrag van een vliegtuig door middel van een vliegend schaalmodel; in dit geval een Airbus A320 met schaal 1 : 8,5.

Over Jan-Willem van Doorn
Jan-Willem van Doorn is in 2018 afgestudeerd aan de Hogeschool Luchtvaart-technologie in Delft. De luchtvaart kwam al vroeg in zijn leven door lid te worden van de Gelderse Zweefvlieg Club, waar hij nog steeds passievol vliegt en ondertussen instructie geeft en Head of Training is. Jan-Willem werkt bij het NLR bij de afdeling Aerospace Vehicles Vertical Flight & Aeroacoustics als project engineer. Daar is hij drone-testvlieger en test engineer. Jan-Willem was de testvlieger van de Scaled Flight Demonstrator (SFD) en zal ook de opvolger van dit vliegtuig later dit jaar vliegen.

  • Datum: 13 april 2024 – 14:00 – 16:30 uur
  • Plaats: NLR, Voorsterweg 31, Marknesse

Agenda

Datum Onderwerp Plaats Spreker
13 april 2024 De ontwikkeling van het NLR drone centre en de ontwikkeling van geschaalde vliegtesten

lezing georganiseerd door de Stichting Behoud Erfgoed NLR

NLR Vestiging Marknesse  Jan-Willem van Doorn (NLR)
30 mei 2024 Algemene Ledenvergadering

18.00-19.00

met aansluitend de lezing:

Reducing Air Transport  CO2 Emissions (Airbus/EU Clean Sky and Clean Aviation versus Boeing NASA/FAA)

TU Delft Faculteit L&R

Kluyverweg 1, 2629 HS  Delft

Ir. Fred Abbink
19 september 2024 Lezing ntb ntb
21 november 2024 Lezing ntb ntb