Van de voorzitter

Op 6 december 2023 overleed ons lid prof. dr. ir. J.L. (Jan) van Ingen op bijna 92-jarige leeftijd. In 1975 volgde Jan van Ingen Hans Wittenberg op als voorzitter van de NVvL. Hij bleef die functie vervullen tot 1984. Onder het voorzitterschap van Jan van Ingen zijn o.a. de NVvL-jaarboeken ontstaan, waarin de inhoud van de jaarlijkse lezingen werden gebundeld. Wij zullen ons Jan van Ingen blijven herinneren als een zeer betrokken voorzitter van onze vereniging.

Helaas heeft het dagelijks bestuur moeten besluiten de voor 7 december jl. geplande lezing bij de Hogeschool van Amsterdam opnieuw te moeten uit te stellen, met excuses aan de spreker en de HvA organisatie. Het dagelijks bestuur heeft besloten om het aantal lezingen jaarlijks te reduceren tot ongeveer vier. De data van de vier in 2024 geplande lezingen staan vermeld in onderstaande agenda.

Als NVvL-bestuur zien we terug op een jaar waarin we voor wat betreft het organiseren van lezingen behoorlijk productief waren: vijf lezingenavonden en een symposium waarover hieronder meer. De nieuwe website werd operationeel en de mogelijkheid werd geboden de betaling van de ledencontributie via de website te doen. Het bestuur werd uitgebreid met vertegenwoordigers van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Sipke Wynia”.

Namens het bestuur wens ik u fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2024!

Symposium Luchtvaart binnen defensie

Op 9 november 2023 organiseerden NVvL en KIVI Aerospace Engineering gezamenlijk het symposium “Luchtvaart binnen
defensie: een blik op techniek en operatie”. Ondanks de relatief korte voorbereidingen slaagden we erin een viertal deskundige
sprekers te vinden over actuele onderwerpen die spelen binnen defensie.

De lezingen gaven elk een bijzonder interessante inkijk in de wereld van de Nederlandse defensie, waarin met name diverse
aspecten van de luchtvaart (en ruimtevaart) werden belicht. Achtereenvolgens kwamen aan bod de inzet van de NH90
helikopter bij de Koninklijke Marine, de wereld van de drones en counterdrones, de jaarlijkse oefening Frisian Flag met de inzet
van de F35 en tot slot de rol van defensie in de ruimtevaart. Over elk van de onderwerpen bleek de toegemeten tijd eigenlijk
te weinig te zijn. Reden om deze in de toekomst in afzonderlijke lezingenavonden verder uit te diepen.

Gastheer/gastvrouw was het bestuur van KIVI Aerospace Engineering. In de grote zaal van het monumentale KIVI-gebouw in
Den Haag vonden de lezingen plaats, met een pauze waarbij een voortreffelijk Indisch buffet werd gepresenteerd.
Het is verheugend dat deze vorm van samenwerking heeft geleid tot zo’n succesvol symposium. De bezoekers hebben een
zeer geslaagde avond beleefd.

Bericht van de penningmeester

Met de komst van de nieuwe website is het mogelijk geworden de inning van de contributie te automatiseren. Daarbij hebben we uw hulp nodig. U moet zich eenmalig opnieuw aanmelden als lid via website. Hiervoor gaat u naar onze website: https://nvvl.eu/ en kies rechtsboven de optie “lid worden”. Daarna kiest u de optie “Ik ben nog geen lid”. U registreert zich dan en dan zult u op een gegeven moment gevraagd worden om het lidmaatschapsgeld van 35 euro te betalen.

Diegenen onder u die lid zijn van de NVvL via de KNVvL hoeven niets te doen. Uw contributie wordt via de KNVvL betaald.
Ook als u zelf de jaarlijkse contributie voor 2023 al betaald heeft hoeft u nu even niets te doen. Wij willen u vragen de contributie voor 2024 wel via registratie via de website te gaan betalen.