Bericht van de voorzitter

Op maandag 17 juli 2023 is ons lid dr. ir. Ben Spee op bijna 87-jarige leeftijd overleden. Hij werkte 43 jaar bij het NLR, van 1958 tot 2001. Van 1976 tot 1988 was hij adjunct-directeur en van 1988 tot 2001 algemeen directeur van het NLR. Hij is herdacht tijdens onze bestuursvergadering op 21 september. Die 21ste september vergaderde het bestuur bij de Hogeschool InHolland in Delft. We waren daar te gast bij ons bestuurslid ir. Marcel van Varik, docent bij Luchtvaarttechnologie. Na de vergadering volgde een goed bezochte lezing van ing. Aad Eggers over een hypersone UVA, gevolgd door een rondleiding door de gebouwen van de Hogeschool.

De studenten Luchtvaarttechnologie hebben, evenals de studenten van de TU Delft L&R (‘Leonardo da Vinci’) , een eigen studievereniging (‘Sipke Wynia’). Na de oprichting van de VSV ‘Leonardo da Vinci’, kort na WOII, was steeds een bestuurslid van die vereniging lid van het NVvL-bestuur. Op 21 september heeft nu ook een bestuurslid van de in 1966 opgerichte VSV ‘Sipke Wynia’ zich bereid verklaard zitting te nemen in het NVvL-bestuur. Voor dit studiejaar is dat Kiki de Brouwer, de huidige voorzitter van ‘Sipke Wynia’. Het is verheugend dat er nu nog meer jong bloed in ons bestuur komt.

Het is gelukt om met het bestuur van KIVI Aerospace Engineering een gezamenlijk symposium te organiseren. Dit vloeit voort uit de intentie die beide besturen enkele jaren geleden daarover hebben uitgesproken. In maart van dit jaar was het eerste gezamenlijke symposium bij het NLR in Amsterdam, dit najaar wordt het gehouden bij het KIVI in Den Haag. Anders dan in de vorige nieuwsbrief vermeld staat is de titel van het symposium:

Luchtvaart binnen defensie: een blik op de techniek en operatie

Locatie is het KIVI-gebouw aan de Prinsessegracht 23 in Den Haag. De datum is vastgesteld op 9 november 2023. Aanvang is om 16.00 uur en sluiting is om 22.00 uur. Het programma vermeldt 4 sprekers. Toegangsprijs incl. een indisch buffet is € 35,- Studenten betalen € 20,-. Aanmeldingen tot en met 6 november via de website van KIVI Aerospace Engineering.

Symposium: Luchtvaart binnen defensie – een blik op de techniek en operatie

Dit symposium belicht de huidige technologische ontwikkelingen binnen onze Nederlandse defensie luchtvaart sector en de interactie hiervan met de operatie. We hebben een programma gevuld met presentaties vanuit verschillende defensie branches. Voor het diner wordt halverwege het programma een warm buffet verzorgd en we zullen de avond afsluiten met een netwerkborrel, waar uitgebreid nagepraat kan worden over de inspirerende lezingen!

  • voor deelnemers die aanmelden als student zal bij ontvangst worden gevraagd om de studentenkaart te tonen
  • bij aanmelding kunnen dieetwensen aangegeven worden.

Programma

16.00 – 16.15 Ontvangst
16.15 – 17.00 Lezing 1 – NH90 inzet binnen de marine
17.00 – 17.15 Koffiepauze
15.15 – 18.00 Lezing 2- Drones/Counterdrones
18.00 – 19.00 Diner
19.00 – 19.45 Lezing 3 – Frysian flag/F35/Training & Simulaties
19.45 – 20.00 Koffiepauze
20.00 – 20.45 Lezing 4 – Ruimtevaart
20.45 – 22.00 Sluiting en netwerkborrel

Voor bijzonderheden over de sprekers zie de website van KIVI Aerospace Engineering.

Aanmelding

uiterlijk 6 november 2023 via website KIVI Aerospace Engineering:
https://www.kivi.nl/afdelingen/aerospace-engineering

F-16 Orange jumper dag

Op zaterdag 11 november vindt in het Nationaal Militair Museum de F-16 Orange Jumper dag plaats. De F-16B J-066 ‘Orange Jumper’ was het testvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht. Kom alles te weten over dit bijzondere vliegtuig, het testvliegen en de technische ontwikkelingen. Het NMM organiseert een dag speciaal voor de liefhebber met lezingen en natuurlijk een walk around de Orange Jumper met F-16 vliegers.

Voor aanmelden zie: https://www.nmm.nl/agenda/f-16-orange-jumper-dag/ Toegangsprijs: € 17,50 (excl. kosten lunch en excl. toegang tot museum)

 

Bericht van de penningmeester

Met de komst van de nieuwe website is het mogelijk geworden de inning van de contributie te automatiseren. Daarbij hebben we uw hulp nodig. U moet zich eenmalig opnieuw aanmelden als lid via website.
Hiervoor gaat u naar onze website: https://nvvl.eu/ en kies rechtsboven de optie “lid worden”. Daarna kiest u de optie “Ik ben nog geen lid”. U registreert zich dan en dan zult u op een gegeven moment gevraagd worden om het lidmaatschapsgeld van 35 euro te betalen.
Diegenen onder u die lid zijn van de NVvL via de KNVvL hoeven niets te doen. Uw contributie wordt via de KNVvL betaald.
Ook als u zelf de jaarlijkse contributie voor 2023 al betaald heeft hoeft u nu even niets te doen. Wij willen u vragen de contributie voor 2024 wel via registratie via de website te gaan betalen.