Activiteiten in 2020 en 2021

31 dec 2021

In 2000 zijn er als gevolg van Covid 19 geen activiteiten voor de leden geweest. In de loop van 2021 is, nadat in mei van dat jaar een nieuw bestuur is aangetreden, weer begonnen met het houden van lezingen voor leden. Deze vonden online plaats en waren te volgen door op de zoomlink te klikken in de uitnodiging die ieder lid per email krijgt toegezonden.

Op 12 mei 2021 zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering Mark van Venrooij en DirkJan Rozema gekozen tot resp. voorzitter en secretaris. Mark volgt daarmee Christophe Hermans op die begin 2021 onverwacht overleed. DirkJan vult een al enige jaren geleden ontstane vacature op. Op de foto staat Mark vierde van links en DirkJan uiterst rechts.