Lezing op 17 februari 2022 over Scaled Flight Testing, door Erik Wegkamp

8 feb 2022

Ontwerp van de avionica voor de Scaled Flight Demonstrator

De Scaled Flight Demonstrator is ontwikkeld in het CleanSky2 programma, met als doel het nut van “Scaled Flight Testing” aan te tonen als test mogelijkheid tussen Wind Tunnels en Flight Tests met prototypes. Het hoofddoel van het programma is de validatie van “Scaled Flight Testing” voor het overall vliegtuiggedrag. Voor deze validatie is een bekende vliegtuigconfiguratie in de vorm van een Airbus A320 gekozen. Daarnaast is door de opdrachtgever een tweetal specifieke missiesituaties gedefinieerd, op basis waarvan men het gedrag van het schaalmodel-vliegtuig wil beoordelen t.o.v. het werkelijke vliegtuig.

De definitie van het project, het vliegtuig en de betreffende missiesituaties maken dat het schaalmodel-vliegtuig in staat moet zijn om beyond-line-of-sight te vliegen, mogelijk op aanzienlijke afstand van het vliegveld en boven zee, en dat het vliegtuig moet zijn voorzien van een zeer nauwkeurig flight test instrumentatie systeem. Voor het uitvoeren van de daadwerkelijke flight test manoeuvres zal de vliegtuigbesturing worden gecontroleerd door een speciaal ontwikkeld autopilot systeem, dat onderdeel is van een apart werkpakket van het Cleansky2 project en dat uitgevoerd wordt door een andere (buitenlandse) partner. Deze missie-autopilot behoort echter niet tot de standaard boordsystemen en zowel de eerste testvluchten als de windtunnel testen zullen zonder beschikbaarheid van dit systeem dienen te worden uitgevoerd.

Voorgaande geeft aan dat niet alleen voor het vliegtuig zelf, maar ook voor de boordsystemen van deze SFD geen standaard oplossing voorhanden is. Deze presentatie gaat in op het ontwerpproces van de boordsystemen van de SFD en geeft een beeld van de zaken die een rol hebben gespeeld in het vinden van een oplossing voor de avionica/(elektrische) boordsystemen van dit bijzondere vliegtuig.

 

Erik Wegkamp behaalde het ingenieursdiploma Elektrotechniek, met als studievariant Avionica, aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft 8 jaar voor Fokker Aircraft/Fokker Elmo gewerkt. Erik is ruim 24 jaar in dienst bij NLR, in eerste instantie als hoofdingenieur bij de toenmalige afdeling Avionica Systemen. Momenteel is hij werkzaam als afdelingshoofd van de afdeling Electromagnetics, Energy Management & Qualification.