Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Plaats: NLR, Anthony Fokkerweg 2, Adam Auditorium A en B

Aanmelden uiterlijk 12 februari via email: nvvl@nlr.nl

Toelichting

De helikopter heeft een unieke en belangrijke positie veroverd binnen de luchtvaart. Maar hoe is het zover gekomen?
De presentatie geeft een overzicht van de ontwikkeling van de helikopter en de bijdrage die daaraan is geleverd door Nederland, met name door het NLR (en diens voorlopers). Ten opzichte van vliegtuigen ontwikkelde de helikopter zich langzaam, mede door een gebrek aan een lichte, maar krachtige motor. Maar er waren ook een aantal technisch problemen die moesten worden overwonnen. Deze problematiek zal worden toegelicht, evenals de oplossing, waarvoor Nederlandse patenten zijn verleend.
Tot slot worden een aantal NLR-onderzoeken besproken, die mede van invloed zijn geweest op de verdere ontwikkeling en het gebruik van de helikopter.

Over Jos Stevens
Jos is in 1983 afgestuurd aan de Technische Universiteit (toen nog Hogeschool) te Delft, afdeling Lucht- en Ruimtevaarttechniek. In zijn derde studiejaar kwam hij in aanraking met helikopters en die passie is altijd gebleven. Tijdens en na zijn militaire dienstplicht werkte hij bij het Prins Maurits Laboratorium van TNO aan het opzetten van computer-modellen voor de bepaling van de kwetsbaarheid van helikopters voor vijandig vuur.
In 1985 kwam Jos in dienst bij het NLR bij de groep helikopters binnen de afdeling Vliegtuigen. Later groeide de groep uit tot een afdeling en werd uiteindelijk het Department for Vertical Flight & Aeroacoustics. Deze afdeling is uniek binnen het NLR omdat er werkzaamheden worden verricht op alle aspecten van helikopters.
Dat blijkt ook uit de vele onderwerpen die Jos heeft behandeld tot aan zijn vroegpensioen in 2021: van vliegprestaties tot vliegeigenschappen, van voorontwerp tot vliegproeven, van operationele ondersteuning tot vluchtsimulaties, van vliegveiligheid tot lesgeven aan drone-vliegers, van het ‘groener’ maken van helikopters tot de ontwikkeling van nieuwe (geavanceerde) concepten, enz.