Jubileumsymposium NVvL met als thema: “Een realistische kijk op duurzame luchtvaart”, op woensdag 26 oktober 2022 bij het NLR (Amsterdam)

26 okt 2022

Een programmacommissie werkt aan een interessante lezingenserie. Eind augustus zal het programma bekend worden gemaakt. Het dagvullende symposium is vrij toegankelijk voor leden van de NVvL. Belangstellende niet-leden van de NVvL kunnen zich opgeven per email: nvvl@nlr.nl