Bericht van de voorzitter

Tijdens de matig bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 mei zijn vooral de jaarstukken langdurig besproken. Daardoor was er onvoldoende tijd om de twee laatste agendapunten, die betrekking hebben op de toekomst van onze vereniging, te bespreken. Voor het dagelijks bestuur reden om een extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 juli in te lassen, zodat er voldoende tijd is om hierover met u van gedachten te wisselen. Ik maak u er hierbij op attent dat deze extra vergadering belangrijk is voor alle leden van de NVvL, reden om u te verzoeken zoveel mogelijk hier bij aanwezig te zijn. De uitnodiging en agenda staat verder in deze nieuwsbrief vermeld. De leden ontvangen voor deze vergadering geen separate uitnodigingen per email.

Aansluitend aan deze vergadering volgt een boeiende lezing door Joris Melkert, waarvan de bijzonderheden eveneens zijn vermeld in deze nieuwsbrief. Die lezing hield Joris op 17 maart jl als de ‘Van Leeuwenhoeklezing’ in het Theater de Veste in Delft. Extra reden om op 18 juli aanwezig te zijn.

Na de ALV van 30 mei hield Fred Abbink een interessante lezing over “Hoe bereiken we net-zero CO2 luchtvaart in 2050?’

Met het bestuur van KIVI Aerospace Engineering is opnieuw gesproken over de organisatie van een gezamenlijk symposium op 21 november, bij het KIVI in Den Haag. Binnenkort wordt een keuze gemaakt uit de aangedragen onderwerpen en worden sprekers aangezocht. In de volgende nieuwsbrief zal hier meer over worden bekend gemaakt.

De Programmacommissie is voortgegaan met het inplannen van lezingen voor de periode van de komende twaalf maanden. Tijdens de extra ALV staat dit onderwerp op de agenda.

 

Uitnodiging extra ALV 18 juli 2024

aan de leden van de NVvL voor de extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 juli 2024 om 18.00 uur bij het NLR Amsterdam

 

Agenda extra Algemene Ledenvergadering

De vergaderstukken (de bijlagen 7 en 8) vindt u op de website: Uitnodiging ALV 2024 – NVvL

 

  • Opening om 18.00 uur
  • Mededelingen
  • Jaarprogramma 2024/2025
  • Relatie met de KNVvL (zie bijlage 7)
  • Toekomst NVvL (zie bijlage 8)
  • Rondvraag
  • Sluiting om 19.15 uur

Aansluitend volgt de lezing van Joris Melkert

U wordt verzocht uw deelname aan de vergadering en aan de daaropvolgende lezing uiterlijk vrijdag 12 juli 2024 te bevestigen per email aan nvvl@nlr.nl, onder vermelding van uw naam en adresgegevens. Bij de lezing zijn introducees ook welkom.

 

Agenda

Datum Onderwerp Plaats Spreker
18 juli 2024 Extra Algemene Ledenvergadering

(18.00 uur – 19.15 uur)

NLR Amsterdam Anthony Fokkerweg 2  
18 juli 2024 Lezing: Hoe gaan we het CO2 probleem van de luchtvaart oplossen? NLR Amsterdam Anthony Fokkerweg 2 Ir. Joris Melkert (TU-Delft)
19 september 2024 Lezing: De ontwikkeling van het NLR Dronecentre en de ontwikkeling van geschaalde vliegtesten

bijzonderheden in de volgende nieuwsbrief

NLR Amsterdam Anthony Fokkerweg 2 Jan-Willem van Doorn (NLR)
21 november 2024 Symposium (gezamenlijk georganiseerd NVvL en KIVI AE)

Onderwerp n.t.b.

bijzonderheden in de volgende nieuwsbrief

TU Delft Faculteit

L&R Kluyverweg 1

2629 HS  Delft

n.t.b.