Lezing 19 januari bij de LVNL over het Programma Luchtruimherziening

19 jan 2023

Op 19 januari organiseert de NVvL de lezing:

“Programma Luchtruimherziening: een mix van techniek, politiek en maatschappelijke uitdagingen”

Het gebruik van het luchtruim is in het verleden sterk gegroeid. Vliegtuigen veroorzaken uitstoot en lokale hinder. Nieuwe ontwikkelingen zoals drones en onbemande systemen vragen om een plek. Ook brengt de grondwettelijke taak voor het waarborgen van de nationale veiligheid  met zich mee dat passende militaire oefenruimte beschikbaar moet zijn. Het ministerie van Defensie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, de Koninklijke Luchtmacht en EUROCONTROL/Maastricht Upper Area Control werken samen aan integrale herziening van het luchtruim. De herziening heeft als doel om de indeling van het luchtruim klaar te maken voor de toekomst. Dat betekent een nieuwe indeling met duurzame afhandelingsconcepten om de negatieve effecten voor mens, natuur en milieu te verminderen.

Tijdens de lezing zullen Armand Jongen, Programma Manager Luchtruim bij LVNL, en Jon Eikelenstam, Programmadirecteur Luchtruimherziening en programmadirecteur Lelystad Airport bij het ministerie van I&W, een toelichting geven op de doelen en inhoud van het programma. Daarbij zullen zij niet alleen ingaan op de beoogde (technische) oplossingen in het luchtruim maar ook stilstaan bij de recente politieke ontwikkelingen en de maatschappelijk uitdagingen om de herziening tot een succes te maken.

Rondleiding:

Na afloop van de lezing is er gelegenheid deel te nemen aan een rondleiding langs enkele verkeersleidingsfaciliteiten (waaronder de operationele zaal en het nieuwe gebouw waar de operationele zaal gaat komen over een aantal jaren). Een unieke kans om een blik te werpen achter de schermen van de luchtverkeersleiding. Het is de bedoeling dat er langs de “Vissenkom” gegaan wordt en naar “Polaris”.

  • Vissenkom:                inkijk op de operationele zaal
  • Polaris:                      nieuwe gebouw waar de operationele zaal komt over aantal jaren

Plaats:

LVNL, Stationsplein ZuidWest 1001, 1117 CV Schiphol (Schiphol Oost)

Opgave:

Opgave voor de lezing: uiterlijk 18 januari per email aan nvvl@nlr.nl onder opgave van uw naam. Introducees zijn welkom. Bij de receptie van LVNL wordt naar uw id-bewijs gevraagd.