Extra Algemene Ledenvergadering

18 jul 2024

Tijdens de matig bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 mei zijn vooral de jaarstukken langdurig besproken. Daardoor was er onvoldoende tijd om de twee laatste agendapunten, die betrekking hebben op de toekomst van onze vereniging, te bespreken. Voor het dagelijks bestuur reden om een extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 juli in te lassen, zodat er voldoende tijd is om hierover met u van gedachten te wisselen. Ik maak u er hierbij op attent dat deze extra vergadering belangrijk is voor alle leden van de NVvL, reden om u te verzoeken zoveel mogelijk hier bij aanwezig te zijn.